Chłodnice powietrza ACA ACF

  • Chłodnica powietrza ACA

 

 

Chłodnice powietrza ACA zostały zaprojektowane w celu obniżenia temperatury i punktu rosy sprężonego powietrza w systemach sprężonego powietrza. Wysoce wydajny wentylator kieruje powietrze na miedziane rurki wymiennika ciepła wsparte aluminiowymi żebrami, które zapewniają wymagany efekt chłodzenia. Sprężone powietrze jest schładzane do około 10 ° C powyżej temperatury otoczenia. Chłodnice ACA zapewniają najwyższą wydajność i ochronę wszystkich urządzeń – osuszaczy chłodniczych, osuszaczy adsorpcyjnych i filtrów zainstalowanych za tym urządzeniem.

 

Dane techniczne:

  • Ciśnienie robocze: 7 bar
  • Maksymalna temperatura otoczenia: od 170° C
  • Temperatura na wlocie: 120°C
  • Przepływ 66 do 4500 Nm3/h

  • Chłodnica powietrza ACF

 

ACW – seria chłodzonych cieczą chłodnic  została zaprojektowana w celu obniżenia temperatury sprężonego powietrza, a tym samym zmniejszenia ilości pary wodnej w sieci sprężonego powietrza. Gorące sprężone powietrze / gaz przechodzi przez rury. Ciecz chłodząca przepływa wokół rur w kierunku przeciwnym do przepływu powietrza.

 

Dane techniczne:

  • Ciśnienie robocze: od 0 do  16  bar
  • Temperatura pracy: 1,5 do 200°C